ISO 9001:2000 CCS BV DNV LR ABS KR NK
Product Catalog

ZYJC-14P1压力显示仪
ZYJC-14P1 Pressure indicator

本仪表壳同时测量显示十二通道压力,输入4-20mA信号,可设置上、下限报警,设有计算机通讯口。

- 返回 -

返回顶部

Home  |  关于我们  |  产品中心  |  联系我们  苏ICP备2021052232号-1 © Yangzhou Huayang Electrical Appliance All Rights Reserved.