ISO 9001:2000 CCS BV DNV LR ABS KR NK
Product Catalog

HCS-B测速装置
HCS-B Speed Monitoring device

本测速装置专为船舶测量船舶艉轴转速设计,利用船轴连接螺丝数量即可测量艉轴转速,螺丝数量可设定,正转、反转自动显示,测速表头可指针表头和数显表头同时使用。

- 返回 -

返回顶部

Home  |  关于我们  |  产品中心  |  联系我们  苏ICP备2021052232号-1 © Yangzhou Huayang Electrical Appliance All Rights Reserved.