ISO 9001:2000 CCS BV DNV LR ABS KR NK
Product Catalog

ZCB-Ⅱ电网绝缘检测仪
ZCB-ⅡPower Net Insulation Detector

本检测仪为船用电网动力和照明检测报警用。

当电网绝缘阻值低于预定值时(0.01M-0.1MQ可调),仪表报警灯亮并输出报警触点,仪表没有自检功能。

- 返回 -

返回顶部

Home  |  关于我们  |  产品中心  |  联系我们  苏ICP备2021052232号-1 © Yangzhou Huayang Electrical Appliance All Rights Reserved.